“Yaşanmış Hikâyelerde Değerler” On Değerli Hikaye Çıktı


Açıklama: Eğitimci yazar Gazi Karabulut'tan 10 güzel değerler eğitimi hikayesi Berikan yayınlarından çıktı.
Kategori: Hikayeye Dair
Eklenme Tarihi: 30.Kasım.2017
Geçerli Tarih: 16.Aralık.2017, 19:48
Site: Yazanel Edebiyat
URL: http://www.yazanel.com/haber_detay.asp?haberID=1184


Milli Eğitim Bakanı tarafından 18.07.2017 günü, yeni müfredat ile ilgili yaptığı açıklamada “Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmişti. Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır.” şeklindeki açıklaması ile “değerlerin” uygulanması ile ilgili resmi süreci başlatmıştı. Bu süreç doğrultusunda,  eğitimci yazar Gazi Karabulut “Yaşanmış Hikâyelerde Değerler” başlığı altında on hikâye yazdı.
 
 İkinci ve üçüncü sınıf seviyesinde kaleme alınan hikâyelerde “Adalet, Dostluk, Dürüstlük, Öz denetim, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik” gibi temel değerler anlatılmaktadır. Ayrıca “canlılara saygı, anne sevgisi,  empati, dayanışma, merhamet” gibi değerlerin hikayelere serpiştirildiği görülmektedir.
 
Berikan Yayınevi tarafından baskısı gerçekleştirilen hikâyelerde, güncel hayatın içinde yer alan değerlerin yanı sıra tarihi, milli, dini değerlere de yer verilmektedir.
 
On hikâyeden oluşan setin yanı sıraDeğerler Ağacı Afişi çalışmasına da yer verilmiş. Ayrıca Değerlendirme Kitapçığının içinde yanlış-doğru, boşluk doldurma ve klasik sorularla ölçme yapılabiliyor. Değerler ile ilgili genel değerlendirme testinin yanı sıra değer kazanımlı öz değerlendirme formu da yer almaktadır.